امروز برابر است با :2022 دسامبر 1

It Platforms Needs

ردیف عنوان نیاز شرح مطلب
1 پردازش متمرکز (موازي) و رايانش ابري کلیک کنید
2 داده‌کاوي، تحليل داده‌ها و هوشمندسازي کلیک کنید
3 تهیه نرم افزار مدیریت یکپارچه چاه و مخزن کلیک کنید
4 تهیه نرم افزار شبیه سازی مشبک کاری با قابلیت اتصال به نرم افزارهای شبیه سازی چند فازی  جریان کلیک کنید
5 طراحي سيستم جامع ثبت و بايگاني اسناد و مدارك کلیک کنید
6 ايجاد بانك اطلاعاتي مناسب با حوزه­ي فناوري اطلاعات و ارتباطات کلیک کنید
7 مديريت رويدادها و تحليل ترافيك و مانيتورينگ شبكه از طریق پیاده سازی مركز عمليات امنيت  (SOC) کلیک کنید

Need two: Design and Manufacturing of Industrial Multi phase Flow meter

ساخت فلوميترهاي چند فازي

دستگاه¬هاي فلومتر با هدف دستيابي به دقت بالا و اطمينان از صحت مبادلات نفت خام و يا فراورده هاي نفتي اعم از مبادلات داخلي و يا خارجي مورد استفاده قرار مي¬¬گيرند. با افت فشار مخازن و افزايش توليد گاز و آب اضافي، به تدريج نياز به آگاهي از جريان سيالات چندفازي و نرخ توليد هر فاز اهميت بيشترى پيدا مى كند. به منظور مديريت صحيح مخزن، توليد صيانتي از آن و طراحي مناسب چاه هاي توليدي، ضرورى است سيالات توليدي از هر چاه به طور مستمر مورد پايش قرار گيرند تا بتوان اطلاعات حاصل را به بخش هاي مختلف و در نهايت به همه مخزن تعميم داد. استفاده از اين ابزار در چاه هاييكه نفت، گاز و آب با هم جريان دارند و محاسبه ميزان جريان هر فاز با روش هاي متداول بسيار مشكل است كمك شاياني خواهد بود.

read more …