امروز برابر است با :2022 دسامبر 1

Industry 4.0 and Digitalization Needs

Need one: Developing Smart Comprehensive System for Accident Investigation and Analyzing by Block Chain Technology

ایجاد سامانه هوشمند جامع تجزیه و تحلیل حوادث مبتنی بر فناوری بلاکچین

صنعت نفت و گاز کشور با توجه به عمر بالای تجهیزات ،گستردگی فنی و جغرافیایی و حجم زیاد پیمانکاران مشغول به کار، سالانه متحمل حوادث زیادی میشود. این حوادث نه تنها روند تولید را مختل کرده و بار مالی قابل توجهی به بدنه و زیرساختهای صنعتی وارد آورده بلکه با هدر رفت ساعتهای کاری زیاد، تبعات قانونی و بیمهای خاصی را برای شرکتها، مدیران عامل و واحدهای حقوقی به دنبال میآورند. حوادثی که بعضاً به خاطر ضعف فنی نیروی کار، خطای انسانی، استفاده از تجهیزات نامناسب و ... روی میدهد .

read more …

Need two: Use drones to visit facilities

استفاده از پهباد ها براي انجام بازرسي از تاسيسات نفتي و گازي

از آنجا که ایمنی در صنعت نفت وگاز حائز اهمیت است و اتفاقاتي كه چند دهه اخير اين صنعت براي محيط زيست ايجاد كرده است، شركت هاي فعال در زنجيره نفت و گاز با فشار هاي سياسي و جرايم اقتصادي بسياري از سوي كارفرما هاي دولتي و افكار عمومي مواجه هستند. از اين رو اين شركت ها به سمت انتخاب راه حل های خلاقانه ای می روند که به آنها اجازه می دهد کیفیت بازرسی خود را بهبود بخشیده و دارایی های خود را حفظ کنند. اين شركت ها با انتخاب راه حل هاي مبتني بر فناوري هاي نوين، ضمن کاهش هزینه های بازرسی، با انجام بازرسی های بصری دقیق تر و مکرر ، از ایمنی کارگران خود افزوده و از یک پشتیبانی بصری برای یک برنامه ریزی بهتر نگهداری بهره مند می شوند.

read more …