امروز برابر است با :2022 دسامبر 1

سؤالات متداول

چه کسانی می توانند ثبت درخواست کنند؟

هر مبتکر ایرانی در قالب شخص حقیقی و یا حقوقی (در قالب شرکت های استارت¬آپی، دانش بنیان و یا شرکت های بزرگ) می تواند ثبت ایده را انجام دهند.

آیا پس از ارائه پیشنهاد خود ، تأییدیه دریافت می کنم؟

بله از طریق ایمیل دریافت می کنید.

چه مراحلی از ابتدا تا انتهای ثبت درخواست شکل خواهد گرفت؟
  • انتخاب یکی از شش دسته بندی موجود برای ثبت ایده
  • ثبت مشخصات و شرح کامل ایده
  • بررسی ایده در کارگروه های تخصصی پلتفرم نوآوری باز سایکلون
  • تأیید ایده جهت طی کردن ادامه پروسه و یا ارجاع به ثبت کننده ایده برای رفع ایرادات
  • برگزاری جلسات حضوری فی مابین ثبت کننده درخواست و متقاضی اصلی
  • رشد، توسعه، تکمیل و شتابدهی به ایده برای رسیدن به نوآوری نهایی
چهارچوب زمانی برای در نظر گرفتن پیشنهاد من چیست؟

مدت زمان صرف شده برای بررسی هر ایده بستگی به تعداد پیشنهاده­های دریافت شده توسط پلتفرم نوآوری باز سیکلون دارد. اما بطور کلی تلاش تیم سایکلون بر این مبناست که تمام فرآیند بررسی و تعیین وضعیت ایده­های ارائه شده ظرف یک ماه کاری انجام شود.

آیا میتوان چندین حوزه نیاز را انتخاب نمود؟

بله، می توانید چندین حوزه را انتخاب نمایید.

چگونه درخواست خود را ارائه کنم؟

ثبت درخواست تنها از طریق آنلاین که در پلتفرم سایکلون طراحی شده امکان پذیر خواهد بود.

من یک ایده نوآوری دارم و برای کار در این ایده به بودجه نیاز دارم. آیا می توانم به عنوان یک فرد اقدام کنم؟

بله ، اگر ایده ای دارید بصورت فردی هم می توانید درخواست دهید. اما، در صورت انتخاب، كاندیدای فردی میبایست استارتاپ خود را تشکیل داده و تأییدیه شتابدهنده صماتک را برای آن اخذ کند.