امروز برابر است با :2022 دسامبر 1

Equipment Needs

ردیف عنوان نیاز شرح مطلب
1 طراحي و ساخت اندازه گیری نقطه شبنم گازهای ترش با رطوبت بالا کلیک کنید
2 سامانه گزارش گيري هوشمند آنلاين (ايجاد سيستم‌هاي برخط اندازه‌گيري) کلیک کنید
3 ساخت شيرهاي فرازآوري با گاز و جايگاه مخصوص آنها کلیک کنید
4 ساخت ظروف نمونه گیری تحت فشار، پیستونی و مقاوم در برابر ترکیبات گوگردی کلیک کنید
5 بومي­سازي ساخت توپك هوشمند خطوط لوله در داخل كشور به منظور بازرسي و شناسايي وضعيت خطوط لوله کلیک کنید
6 کلیه تجهیزات و ادوات در عملیات نمودارگیری چاه­های نفت و گاز اعم از چاه­های باز و لوله پوش (اشعه گاما، مقاوت الکتریکی، نمودار دانسیته و غیره) کلیک کنید
7 ESP Cable کلیک کنید
8 ساخت لوله هاي مغزي کلیک کنید
9 ساخت جريان سنج هاي چند فازي(MPFM) از نوع Clamp on کلیک کنید
10 بومی سازی صنعت نمودارگیری درون چاهی کلیک کنید
11 طراحی و ساخت ابزار دوربین درون­چاهی کلیک کنید
12 استفاده از شيرهاي كنترل جريان درون چاهي (Inflow control Valve) در تکمیل چاه­ها کلیک کنید
13 بهبود عملکرد اورینگ های مورد استفاده درمکانیکال سیل پمپ های گریز از مرکز تنگه بیجار با استفاده از نانو مواد کلیک کنید
14 ساخت دستگاه RTU با پروتكل ارتباطي مدباس کلیک کنید
15 بومی سازی دانش ساخت جریان سنج های توربینی نفت خام کلیک کنید
16 تهيه و تدوين دانش فني و فناوري طراحي و ساخت ابزار Wire Line Continues Gyro  کلیک کنید
17 تهيه و تدوين دانش فني، فناوري طراحي و ساخت ابزار Tractor جهت انجام عمليات نمودارگيري از چاه هاي افقي يا انحرافي کلیک کنید
18 تهيه و تدوين دانش فني، فناوري طراحي و ساخت دستگاه پايش لحظه­اي وضعيت لوله مغزي سيار (Coiled tubing) کلیک کنید
19 تهیه و تدوین دانش فنی، فناوری طراحی و ساخت لوله مغزي سيار کلیک کنید
20 طراحی و ساخت تجهیزات جانبی جهت نمودارگیری درون چاهی با کابل (Wire line logging) بر روی سکوی نیمه شناور کلیک کنید
21 بومي سازي تكنولوژي ساخت پيگ هوشمند کلیک کنید

Need two: Design and Manufacturing of Industrial Multi phase Flow meter

ساخت فلوميترهاي چند فازي

دستگاه¬هاي فلومتر با هدف دستيابي به دقت بالا و اطمينان از صحت مبادلات نفت خام و يا فراورده هاي نفتي اعم از مبادلات داخلي و يا خارجي مورد استفاده قرار مي¬¬گيرند. با افت فشار مخازن و افزايش توليد گاز و آب اضافي، به تدريج نياز به آگاهي از جريان سيالات چندفازي و نرخ توليد هر فاز اهميت بيشترى پيدا مى كند. به منظور مديريت صحيح مخزن، توليد صيانتي از آن و طراحي مناسب چاه هاي توليدي، ضرورى است سيالات توليدي از هر چاه به طور مستمر مورد پايش قرار گيرند تا بتوان اطلاعات حاصل را به بخش هاي مختلف و در نهايت به همه مخزن تعميم داد. استفاده از اين ابزار در چاه هاييكه نفت، گاز و آب با هم جريان دارند و محاسبه ميزان جريان هر فاز با روش هاي متداول بسيار مشكل است كمك شاياني خواهد بود.

read more …