امروز برابر است با :2022 دسامبر 1

درباره ما

پلتفرم نوآوری باز سایکلون محصول یک همکاری مشترک بین شتابدهنده صماتک به عنوان شتابدهنده ایده ها و استارت آپ ها، تعدادی از شرکت های معتبر فعال در حوزه انرژی و شرکت تک ستاره به عنوان کارخانه نوآوری و همچنین آزمایشگاه ایده هاست. سایکلون بستری است مشارکتی برای اتصال متقاضیان فناوری و ارایه دهندگان راه کار های فناورانه
پلتفرم نوآوری باز سایکلون، در راستای ارائه پاسخ مناسب به نیازهای صنعت نفت و با همکاری تصمیم گیران اصلی و بازیگران اکوسیستم نوآوری صنعت نفت شکل گرفته است. این پلتفرم با ارائه نیازها و چالش های اصلی حوزه صنعت نفت و نیز با تعریف مراحل و چرخه اصلی ، شکل گیری ایده را از صفر تا صد به انجام رسانده و با حمایت های خاص، مسیر ارائه محصول به بدنه صنعت نفت را تسهیل می نماید.
پلتفرم نوآوری باز سایکلون طی همکاری با مراکز دانشی و تحقیقاتی و همچنین مخاطبان اصلی صنعتی توانسته پروتکلی ویژه طراحی نموده و برای جذب ایده های فناور محور در راستای نیازها و چالش های صنعتی گام بردارد. این پلتفرم با تکیه بر تجارب و سوابق مدیران خود و نیز شناخت دقیق از تکنولوژی های نو ظهور توانسته محصولات ویژه ای را به عرصه ظهور برساند و در ایجاد نسل چهارم صنعتی بعنوان بزرگترین و تخصصی ترین شبکه نوآوری در صنعت نفت ایفای نقش نماید.

Cyclone is an exciting joint venture, formed between Sematech (accelerator), some famous oil and gas companies and Taksetareh as a Innovation factory, for the purpose of providing the oil and gas industry with an innovation and collaboration platform.