امروز برابر است با :2022 دسامبر 1

تجهیزات – نیاز نه

عنوان مسئله / نياز فناورانه ساخت جريان سنج هاي چند فازي(MPFM) از نوع Clamp on
شرح مسئله با توجه به نيازهاي در محاسبه دقيقث توليد نفت و  گاز به ويژه در  مبادي ورو دي و خروجي تأسيسات، ضرورت دارد تا با اسزتفاده از جريان  سنج هاي قابل حم ل  چند فازي به طور دقيق، ميزان  نفت و گاز و ميعانات نفتي ورودي   به واحدها و يا خرو جي از  آنها را محاسبه كرد.
ويژگي­ها و خروجي هاي فناوري مورد درخواست شناسايي فازهاي مايع نفت، آب و ميعانات و گاز از يكديگر در جريان هاي مختلط

 

 

 

جهت ثبت ایده خود برای نیاز معرفی شده، کلیک کنید.

 

اشتراک گذاری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *