امروز برابر است با :2022 دسامبر 1

پلتفرم های نرم افزاری – نیاز دو

عنوان مسئله / نياز فناورانه داده‌کاوي، تحليل داده‌ها و هوشمندسازي
شرح مسئله با توجه به اهميت داده‌کاوي و تحليل داده‌ها در برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي کارشناسان و مديران صنعت نفت و هم‌چنين پيشگيري از بروز حوادث و اتفاقات غيرمترقبه در فرايند عمليلت بالادستي، استفاده از فناوري تجزيه و تحليل داده‌ها و استفاده از الگوهاي پنهان به‌منظور يافتن راهکارهاي فني در سطوح کارشناسي و مديريتي حائز اهميت مي‌باشد.
ويژگي­ها و خروجي هاي فناوري مورد درخواست اهم کارکردهاي مورد نياز در امر هوشمندسازي فعاليت‌ها در زيررسته‌هاي تخصصي مقايسه و پايش برنامه‌ها و عملکردها از طريق مديريت فرايندها، استفاده از روش‌هاي تحليلي به‌منظور ياري‌رساندن به مديران و کارشناسان جهت تصميم‌گيري‌هاي آگاهانه و مطمئن

دريافت گزارش‌هاي مورد نياز در بخش‌هاي مديريتي و کارشناسي، به‌اشتراک‌گذاري داده‌ها و تبادل اطلاعات زيررسته‌هاي مختلف

استفاده از امکانات لازم به‌منظور شناسايي، افزودن و پخش به‌موقع يافته‌ها و تجارب به‌مثابه دانش و سرمايه سازماني

تلفيق داده‌ها و ارائه نتايج جديد در جهت نيل به هدف تبديل سازمان به مجموعه‌اي داده‌پيشران

کارکردهاي مورد نياز در امر داده‌کاوي و تحليل داده‌هاي مربوط به فعاليت‌ها در بخش‌هاي نفت و زمين‌شناسي با پيش‌نياز تداوم و استمرار ورود داده‌هاي جديد در بانک اطلاعاتي مشتمل بر دريافت پيش‌بيني‌ها، پاسخ‌گويي به ابهامات و انحرافات و کمک در رفع آنها با استفاده از ترکيب‌سازي، ترتيب‌دهي و توالي‌سازي و هم‌چنين طبقه‌بندي، خوشه‌بندي، تصويرسازي و واکاوي متون تخصصي

 

 

 

جهت ثبت ایده خود برای نیاز معرفی شده، کلیک کنید.

اشتراک گذاری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *