امروز برابر است با :2022 دسامبر 1

توسعه پایدار – نیاز چهارده

عنوان مسئله / نياز فناورانه کمبود اطلاعات در خصوص وضعیت مصرف و پتانسیل های بهینه سازی انرژی در بخش های مصرف کننده انرژی
شرح مسئله بخش انرژی یکی از مهمترین بخشهایی است که تأثیر چندبعدی (اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی) بر کل جامعه داشته و اهمیت راهبردی خاصی در تدوین برنامه های کشور دارد. پیشبرد اهداف مرتبط با کاهش شدت مصرف انرژی، نیازمند ارزیابی گزینه های مختلف و تصمیم گیری و سیاستگذاری مناسب در مسائل گوناگون حوزة انرژی است. در این ارزیابی باید شرایط کنونی و پیش‌بینی وضعیت آتی و چشم‌انداز عرضه و تقاضای انرژی با درنظرگرفتن مسایل جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی هر یک از بخش های مصرف کننده انرژی در کشور اعم از ساختمانی و تجاری، صنعتی، حمل ونقل و…  بطور دقیق مورد تحلیل قرار گیرد  و گزینه های مختلف و تصمیم گیری و سیاست‌گذاری مرتبط با توسعه بخش انرژی براساس این ارزیابی پیشنهاد شود. در حقیقت، برای انجام چنین ارزیابی ای اطلاعات کافی در دسترس نمی باشد. ویژگی های سرزمینی و بومی هر یک از استان ها و اقلیم های مختلف کشور از دیدگاه مصرف و پتانسیل های بهینه سازی انرژی نیز مطالعه نشده است. همچنین، با توجه به این موضوع که تغییر و توسعه زیرساختهای بخش انرژی نیازمند حجم بالای سرمایه‎گذاری است، منظور کردن ملاحضات بخشی، جغرافیایی و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی-اجتماعی و محدودیتهای هر بخش مصرف کننده انرژی برای انجام تصمیم‌گیری مناسب در خصوص اولویت‌های سرمایه‌گذاری و اهداف سیاستی کلان کشور در زمینة بهینه‌سازی انرژی ضروری است و کمبود اطلاعات در این خصوص نیز ایجاد چالش نموده است.
ويژگي­ها و خروجي هاي فناوري مورد درخواست

 

 

 

جهت ثبت ایده خود برای نیاز معرفی شده، کلیک کنید.

اشتراک گذاری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *